Vážení rodiče,
z rozhodnutí MŠMT omezujeme provoz 2. stupně podle školského zákona :

V týdnu od 12. do 16. října budou ve škole osobně přítomni žáci 6. A, 6. B a 7. třídy a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 8. A, 8. B a 9. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem přes školní systém Bakaláři.

V týdnu od 19. do 23. října se třídy vymění.

Žáci jsou povinni distanční výuky se účastnit.

26. a 27. říjen jsou vyhlášeny jako dny volna.

Ve školní jídelně se mohou stravovat i žáci, kteří se  budou v daný týden vzdělávat distančně a to v době  11:15 – 12:00. Kdo nebude mít zájem o stravování, musí si oběd odhlásit u vedoucího školní jídelny.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky