Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. 9. zahájíme společně školní rok 2023/2024. Přejeme vám pohodový začátek, příjemné a bezpečné prostředí ke vzdělávání, mnoho radosti se spolužáky i pedagogy a dobrý pocit z odvedené práce.

Informace pro 1. třídu

Žáci se zákonnými zástupci se sejdou v pondělí 4. 9. v 8:00 před školou, poté odejdou se svojí třídní učitelkou do třídy.  Program bude ukončen v 8:30.

V úterý 5. 9. budou žáci přítomni ve škole od 7:45 do 10:30.

Ve dnech 6. – 8. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Informace pro 2. – 9. třídu

V pondělí 4. 9. budou žáci přítomni ve škole v době od 7:45 do 9:20.

Ve dnech 5. 9. – 8. 9. budou žáci přítomni ve škole: 2. – 5. třída 7:45 – 11:25, 6. – 9. třída 7:45 – 12:20.

V úterý 5. 9. budou žáci pracovat se svými třídními učiteli.

Od středy 6. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Informace ohledně stravování

Vzhledem k rekonstrukci budovy školní jídelny budou obědy dováženy z rekreačního zařízení Olšina a vydávány v přístavbě v Jiráskově ulici v tzv. zrcadlové učebně.

V pondělí4. 9. se budou vydávat obědy od 11:00 do 12:30.

Prosím, kontaktujte vedoucího školní jídelny p. Káše ohledně případného odhlášení obědu na den 4. 9.

Cena obědů:

7 – 10 let  30,-

11 – 14 let   32,-

15 let  35,-

Důležité upozornění

Z důvodu stavebních prací u budovy školy je přísný zákaz vstupu na školní dvůr. Všichni příchozí musí používat hlavní vchod z Jiráskovy ulice.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy