Dne 16.4. 2024 v době od 15:00 do 17:00 hodin se uskuteční v budově školy v Komenského ulici zápis do prvního ročníku základního vzdělávání. Zápis se týká dětí narozených v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.