V pátek 10. 2. jsme využili pěkného zimního počasí a uspořádali jsme pro 2. a 3. třídu závody na bobech. Děti sjížděly kopec Na Střelnici, který byl pěkně připravený (upravený i rolbou) a děti si bobování užily. První jízda byla zkušební a další dvě na čas, do kterého se všem závodníkům promítlo i to, jak uměli své boby řídit a ovládat. Škoda, že děti tento kopec nevyužívají častěji i ve volném čase s rodiči, bylo to super!