Houby v 7. třídě

Sedmá třída má ve svém rozvrhu nový předmět – Přírodovědné praktikum. Pro jejich první práci byl využit houbový boom v lesích a v učebně měli připravenu výstavku hub. Žáci dostali za úkol s pomocí literatury nalezené druhy hub určit. S knihami se žáci seznámili rychle a určení hub zvládli na jedničku. Společně určili 34 druhů hub, tedy všechny, které se mi pro ně povedlo v lese najít. V rámci hodiny jsme si také řekli, které z hub jsou jedlé, nejedlé či jedovaté a zopakovali jejich stavbu těla.

Markéta Špaková

Srdce Vltavy

První akce turistického kroužku nás zavedla do nových míst v okolí Horní Plané. Využili jsme stezky, které propaguje KIC v Horní Plané, a vydali se na jednu z nich.

Na místě srazu se nás sešlo 17, děti i učitelé a asistenti ZŠ. Počasí bylo velmi příjemné, svítilo sluníčko a zároveň nebylo horko. Cestou na Maňávku jsme se zastavili u rybníka, ale bobří hrad byl tentokrát téměř celý ukryt pod vodou. Pokračovali jsme dále na „Pěticestí“, cestou někteří hledali, ale nesbírali houby, ostatní se jen radovali z volného pohybu. Všichni si však užívali krásných výhledů na okolní krajinu včetně ukrytého Srdce Vltavy. Přes Maňavu a dále po cyklostezce jsme došli opět do Horní Plané. A nohy nás trochu pobolívaly, ušli jsme asi 15 km. Ale již se všichni těšíme na další výšlap.

H. Bürgerová

Deváťáci na festivalu Jeden svět v Č. Krumlově

Deváťáci na festivalu Jeden svět v Č. Krumlově

Téměř přesně po půlročním odložení jsme se mohli se žáky 9. třídy zúčastnit festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Jedná se již o 19. ročník této celostátní akce pro základní a střední školy.

První film Ztracení a nalezení zachytil uprchlický tábor v Barmě a žáci se mohli v následné diskusi vyjadřovat k důvodům emigrace i k možnostem pomoci lidem, kteří se do této situace dostali.

Druhý film Instagramová hvězda na rozcestí rozproudila diskusi na téma homofobie a sociálních sítí.

V závěrečném americkém snímku Děti z mizejícího ostrova žáci přemýšleli nad otázkami klimatických změn, které budou znamenat nutnost migrace mnoha milionů lidí v následujících desetiletích.

Po této téměř dvouhodinové besedě a filmové projekci jsme navštívili zámeckou zahradu a historické centrum Českého Krumlova.

Vydařený slunečný den doplněný výborným kebabem jsme si všichni moc užili.

Foto : https://zshp19.rajce.idnes.cz/Jeden_svet_2020

Ivo Černý

T-Mobile olympijský běh

Do této akce jsme se zapojili v letošním školním roce poprvé. Vzhledem k současné situaci běhala každá třída samostatně. Žáci prvního stupně zdolávali vzdálenost 500 m, starší 1000 m. Každý si zvolil své tempo, pokud si potřeboval trochu odpočinout, kousek se prošel chůzí a pak pokračoval v běhu. Všichni běželi zcela naplno, aby jejich čas byl co nejlepší, a za to si zaslouží velkou pochvalu. Děkuji též paní učitelce Monice Košařové za pomoc při zajištění celé akce.

Po závodě každý účastník dostal medaili a diplom se jménem.

H. Bürgerová

       

Mosty

Hned druhý den po začátku školy se konala již tradiční stmelovací akce pro 6. ročník – Mosty v Nové Peci. V letošním roce se jí účastnily dvě třídy – 6.A a 6.B, do které přišli noví žáci.

Po obědě jsme odjeli vlakem do Nové Pece, kde na žáky čekalo akční odpoledne. Žáci se seznamovali mezi sebou, snažili se spolupracovat a důvěřovat si při plnění nejrůznějších úkolů. Byly pro ně připraveny nejrůznější hry a úkoly, při kterých zároveň poznávali i nové učitele, kteří je budou na druhém stupni provázet jejich cestou vzdělání. Na závěr jsme si všichni užili táborák a zazpívali jsme si při doprovodu kytary.

Po chladné noci jsme se nasnídali a posilnění vyrazili pěšky na cestu do Bližší Lhoty, kterou jsme si zpestřili několika hrami a někteří žáci i sběrem hub. Do Horní Plané jsme se vrátili přívozem.

Akce nám pomohla vzájemně se trochu více poznat a pěkně nastartovala vstup žáků na druhý stupeň.

 

L. Kášová a M. Špaková

 

Fotogalerie zde

Nabídka pracovní pozice – kuchař/ka a vedoucí školní jídelny v MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá hledá kuchařku a vedoucí jídelny do mateřské školy.

Nástup ihned.

Požadavky: zkušenost v oboru, základní znalosti práce na PC.

Nabídky zasílejte e-mailem na:  skola@horniplana.cz, nebo na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Jiráskova 186

Horní Planá 382 26

Tel. 775 868 150

Informace k provozu školy od 1. 9. 2020

Žádáme zákonné zástupce žáků:

  1. Pokud dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění, aby si jej ponechali v domácím léčení a kontaktovali ošetřujícího lékaře.
  2. Aby měly děti denně s sebou do školy roušku pro případ potřeby  a papírové kapesníky.

Seznamte se s pokyny MŠMT  Pokyny MŠMT

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Zahájení školního roku 2020 – 2021

Dne 1. 9. 2020 v 8:00 zahájení školního roku 2020/2021

  1. – 3. třída v Komenského ulici

4.– 9. třída v Jiráskově ulici

  1. třída – 8:00 – 8:30, zahájení proběhne na hřišti za školní budovou

2.– 9. třída – 8:00 – 9:25 (žáci z Nové Pece stihnou spoj v 9:35)

  1. 9. 2020 proběhne v budově v Komenského ulici od 7.00 do 10.00 zápis do školní družiny
  1. 9. 2020 zahájí provoz školní jídelna v Jiráskově ulici. Obědy se budou tento den vydávat od 10:30 do 12:30

 

Sběrová akce 2019/2020

V letošním školním roce jsme opět sbírali starý papír. Celkové množství přes 5,5 tuny je menší oproti minulým rokům i proto, že akce byla poznamenána zkrácenou výukou. Sběr budeme tentokrát odvážet až po prázdninách a věřím, že za získané peníze opět nakoupíme nějaké pomůcky pro zlepšení výuky.

Nejlepší sběrači:

  1. František Dvořák     3. tř.   722 kg
  2. Šimon Mrázek         2. tř.   491 kg
  3. Tomáš Tran             4. tř.   348 kg

Více než 200 kg nasbírali F. Homolka, E. Kupčáková, J. Anichober, J. Uhlíř a Z. Rynešová

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.

Mgr. H. Bürgerová