Dne 20. 10. jsme oslavili Den stromů. V rámci celého dne se ve třídách napříč všemi předměty učilo o stromech v různém podání. V přírodopise jsme se s deváťáky zaměřili na téma Strom jako místo pro život. Toto téma pak doplnili ještě šesťáci, kteří zjišťovali, jaké stromy a houby k sobě patří. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na obrázku, nebo přímo v Jiráskově ulici na nástěnce. Další postery vznikly v rámci fyziky v 7. třídě. Podívali se na to, jak se na Šumavě přepravovaly stromy dříve a jak je to dnes, sepsali informace a zakreslili cestu stromů do mapy.

V dějepise se jednotlivé třídy ponořily do historie dne stromů a plavení dřeva. Šesťáci pomocí tajenky zjistili jméno jednoho z památných stromů v našem regionu. V češtině žáci pracovali s různými texty o Dnu stromů, o stromech a pověstech o nich. Páťáci díky textům zkoumali stromy a jejich „nej“. Čtvrťáci pak, co stromy umí. V angličtině sedmáci zjistili fakta o slavných stromech světa pomocí krátkých textů, šesťáci si sestavili strom své rodiny (Family tree) a 5. a 8. třídy pracovaly s písní Lemon Tree od Beatles s pomocí pracovního listu.  V němčině si sedmáci také zkusili sestavit svůj rodokmen (Stammbaum).

V technických a dalších přírodovědných předmětech se stromy též objevily. V matematice sedmáci počítali slovní úlohy se stromy. Ve fyzice si šesťáci vypočítali výšky, šířky a obvody významných stromů a osmáci zase řešili hustotu dřeva a její využití. Sedmáci zkoumali v zeměpise pralesy a jejich stromová patra. Informatika zase nabídla pohled na stromovou strukturu složek a jejich větvení v počítači.

Zkrátka, stromy nás v tento den obklopily a bylo krásné zjistit, že se o nich dá učit v každém předmětu.