Dýňování osmáků v Domově důchodců

Předposlední říjnový týden byl poslední příležitostí zavítat před podzimními prázdninami opět do Domova důchodců v Horní Plané. Osmáci, kteří se této spolupráci ujali na následující dva roky, vymysleli spolu s klienty Domova několik společných aktivit.

Kromě lítých bojů ve hře Člověče, nezlob se hlavní cílem tohoto setkání bylo opracovat dýně, které pro nás Domov zajistil. A že se dílo skvěle podařilo, můžete obdivovat na našich fotografiích!

Milým zpestřením bylo vystoupení Markéty Holubové na flétnu.

Těšíme se, že se opět sejdeme na svatého Martina.

Ivo Černý a 8. třída

sdr