Vážení rodiče,
od 8. 6. 2020 je možná přítomnost žáků 2. stupně (netýká se závěrečných, tedy 9. ročníků) ve škole za účelem konání konzultací či třídnických hodin.

Docházka žáků je dobrovolná. Aktivity budou probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Vzhledem k organizačním možnostem školy a ochraně zdraví Vašich dětí budou aktivity probíhat takto:

  1. Každý den přijde do školy pouze jedna skupina tvořená žáky jedné třídy.
  2. Činnosti budou zaměřeny na sjednocení, ujasnění, doplnění učiva zasílaného v době distanční výuky přes systém Bakaláři.
  3. Rozvrh činností bude upřesněn.
  4. Žáci budou odcházet domů ve 12:20.

Školní jídelna bude v provozu pouze pro žáky přihlášené do skupiny. Na oběd budou moci jít pouze v den, kdy budou ve škole.

Prosím, abyste se seznámili s dokumenty:

  1. Podmínky pro přijetí do skupiny
  2. Ochrana zdraví a provoz základní školy
  3. Ochrana zdraví a provoz školní jídelny

Poté zvažte účast Vašich dětí na konzultacích či třídnických hodinách.

Rozhodnete-li se pro účast, musíte:
1. Do 3. 6. 2020 do 12:00 doručit do ředitelny školy či schránky v Jiráskově ulici, nebo poslat       e-mailem na
info@zshorniplana.cz vyplněnou a podepsanou Přihlášku do skupiny. 

2. Sledovat webové stránky školy s dalšími informacemi.
3. Při příchodu do školy v určený den odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení.

Distanční výuka pro žáky bude pokračovat i nadále až do 30. 6. 2020.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy