Jak zacházet s penězi? Deváťáci už to vědí.

Ještě před odchodem na prázdniny uspořádala naše škola pro vycházející 9. ročník přednášku pod vedením zkušených lektorů na téma Jak zacházet s penězi.

V době, kdy většina z nich začíná hospodařit s finančními prostředky získanými z vlastních brigád i od rodičů, byla problematika půjček, vhodného využití peněz, rodinného rozpočtu a investic velmi aktuální a pomůže jim v jejich budoucím životě.

Ivo Černý, tř. učitel