V pondělí 8. ledna přišli do školy zástupci Vojenských lesů a statků, aby žákům 8. a 9. ročníků představili lesnictví jako povolání. Jejich návštěva byla takovým teoretickým úvodem k tomuto oboru. S našimi žáky si vzájemně povídali o tom, že v lese pracují lesníci a lesní dělníci a co vše musí k výkonu svého povolání umět. Žáci si prohlédli nutnou výbavu pro různé lesnické práce jako oblečení, pilu, průměrku nebo lesnickou mapu.  V jarních měsících pak bude následovat ještě druhá část besedy. Žáci, kteří o obor projevili zájem, se budou moci podívat přímo za lesníky a lesními dělníky na místo výkonu jejich povolání do Nové Pece a vyzkoušet si některé z činností z oboru lesnictví „naživo“.

Pracovníkům Vojenských lesů a statků děkujeme za besedu a těšíme se na jaře na viděnou.

Za ZŠ M. Špaková