Jako každý rok, i letos jsme pozvali do školy p. Jaroslavu Kohoutovou se svými edukačními programy s mikroskopy, které jsme žákům poskytli v rámci Šablon III. V úterý 6. června se podívali pod mikroskopem do světa rostlin žáci sedmých tříd. Mohli vidět například pylová zrnka různých rostlin, chloupky na listech, tentakule masožravek nebo krystaly šťavelanu v listech voděnky a cibule. Šesťáci se v pátek 16. června podívali na život ve vodě a objevovali zejména řasy a vodní mikroskopické živočichy, jako jsou prvoci, buchanky nebo hrotnatky. Měli velké štěstí a v jednom preparátu objevili dokonce i želvušku. Oba ročníky si objekty z mikroskopu kreslily i do pracovních listů, které dostali do svých portfolií. Programy se vyvedly a některé mikroskopované objekty si můžete prohlédnout pod příspěvkem.

M. Špaková