Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně
  • žáků 9. ročníků
  • žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

V praxi to znamená, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12.  budou ve škole osobně přítomni žáci 8. A a 8. B  a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem jako doposud. V týdnu od 7. do 11. 12. se třídy vymění.

Tělesná výchova na 2. stupni bude kvůli zachování požadavku ministerstva zdravotnictví na homogenitu skupiny organizována tak, že budou spojeni chlapci a děvčaty v rámci jedné třídy.

Ve volitelných předmětech v 8. A a 8. B (cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, technické práce a práce na pozemku), nebudou žáci spojeni, ale budou se střídat.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti ve škole včetně školní družiny.

Školní jídelna bude v provozu.

Aby nedocházelo k potkávání žáků z různých tříd v prostorech šaten, budou žáci přicházet do školy v časových rozestupech. Po uložení svršků do skříňky a přezutí odejdou do své kmenové třídy a připraví se na vyučování. Nad žáky bude vykonáván dohled.

Příchod žáků do školy

Rozvrh pro tělesnou výchovu a volitelné předměty

Provoz školy od 30. 11. 2020

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy