Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 4. ledna 2021 do odvolání provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. tříd na základním vzdělávání v základní škole. Žáci těchto tříd se vzdělávají distančně.

Žáci se budou pravidelně připojovat k on-line výuce přes MS Teams. Vyučující si povedou evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

Rozvrh pro on-line výuku

Návod na připojování do MS Teams

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy