Žáci 2. třídy byli dnes pasováni v KIC v knihovně na čtenáře. Každý musel přečíst krátkou říkanku, pak se podepsat do knihy a za odměnu si odnesli průkazku na celý rok zdarma. Tak budeme doufat, že z nich budou pilní čtenáři!