Vážení rodiče předškoláků,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a dočasnému uzavření Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká děti narozených od září 2014 do srpna 2015 a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Vedoucí učitelka mateřské školky paní Zdeňka Pešlová Vám předala:

  1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. Informace o zpracování osobních údajů
  3. Dotazník pro rodiče
  4. Jak můžete pomoci svým dětem – doporučení pro rodiče u zápisu
  5. Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka
  6. Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky – pouze pro zájemce

Všechny vyplněné a podepsané formuláře doručíte, prosím, do schránky v mateřské školce do 31. 3. 2021.

O předání vyrozumění o přijetí k základnímu vzdělání či povolení odkladu povinné školní docházky budete včas informováni.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy