Maškarní rej v MŠ

 

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 budeme mít dopoledne v MŠ maškarní rej.

Připravíme pro děti dopoledne plné soutěží, her, tance a zábavy.

Ráno oblékněte děti do karnevalového kostýmu

(myslete na to, že je ve třídách teplo)

Hudební zábavný pořad pro děti

Hudební zábavný pořad pro děti

V úterý 7. 2. 2023 od 9:00 hodin bude ve školce připraven – Hudební zábavný pořad pro děti. Cena představení je

60 korun/ dítě. Uhradíme ze zálohy na kulturní akce.

Lesní pedagogika – Zvířata v lese

V úterý 31. 1. 2023 dopoledne přijde do naší školky lesní pedagog a společně s ním si děti budou povídat o zvířatech v zimě. Program bude probíhat venku. Přineste zvířátkům něco dobrého do krmelce.

Schůzka před zápisem do základní školy

 Vážení rodiče,

 ve středu 1. 2. 2023 od 16 hodin  zveme  do mateřské školky zákonné zástupce předškolních dětí na společnou schůzku před zápisem do 1. ročníku ZŠ.

Našimi hosty budou

  •  Mgr. Jiřina Smetanová – učitelka ZŠ
  •  Mgr. Martina Lietavcová – speciální pedagog
  •  Mgr. Romana Kupčáková – výchovný poradce

Program

  • Co všechno můžete udělat pro úspěšný start dítěte v základní škole – výměna zkušeností, názory odborníků, dotazy rodičů
  • Informace ohledně odkladů školní docházky, popřípadě předčasného nástupu do základní školy
  • Informace k plaveckému výcviku
  • Informace k programu Nanečisto

 

Předvánoční čas

Školní družina spolupořádala tradiční vánoční tvoření s Městskou knihovnou. Letos jsme si vyrobili malý svícen a papírového anděla. Čekání na Ježíška si krátíme poslechem vánočních písniček, složili jsme si malý betlém a vytvořili vánoční přání. Také jsme využili sněhovou nadílku a stavěli sněhuláky.

Přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2023!

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

 

Akcemi nabité předvánoční týdny ve škole

Poslední dva týdny ve škole byly doslova nabité množstvím nejrůznějších předvánočních akcí určených nejen dětem, ale i jejich rodičům a široké veřejnosti. Dlouhé týdny příprav se nakonec vyplatily, protože veškerý naplánovaný program proběhl hladce a všichni účastníci si odnášeli spoustu zážitků a tu správnou předvánoční náladu.

Za mnohé z aktivit lze připomenout několikrát reprízované představení dramatického kroužku pod vedením pana Josefa Šabaky. Dlouhodobá práce s dětmi byla několikrát oceněna dlouhotrvajícím potleskem a uznáním.

Velmi příznivě byly přijaty vánoční dílny, při nichž si děti vyrobily vánoční ozdoby, kterými pak mohly nazdobit stromeček nejen ve škole, ale i doma. Doprovodný program vyvrcholil hudebním vystoupením třídy paní učitelky Lenky Kášové.

K adventnímu času patří neodmyslitelně také vánoční tvoření našich žáků v Domově důchodců v Horní Plané. Přírodní materiál i rady poskytly prostřednictvím paní Heřmánkové Vojenské lesy a žáci 9. třídy tak mohli ozdobením vánočního stromku a malými dárky udělat radost obyvatelům zdejšího domova.

Ivo Černý

Přejeme všem krásné a spokojené Vánoce a novém roce pevné zdraví, lásku a pohodu.

 

Plavecký výcvik

Žáci 2. a 3. třídy ukončili další část plaveckého výcviku ve Volarech. Hodně se toho naučili, zlepšili se v technice plavání. Ti nejlepší uplavali dokonce 200 m – 8 bazénů. Ti, co se vody báli, se s vodou seznamovali, každý uplaval alespoň 10 m. Všichni obdrželi mokré vysvědčení a poslední hodinu si ještě zaplavali na závody.

Premiéra dramatického kroužku na výtečnou

Od září letošního roku začal fungovat pod záštitou Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově dramatický kroužek složený výhradně z dětí naší školy. Jeho vedení se ujal pan Josef Šabaka, jenž svými zkušenostmi a nadšením dovedl děti k dramatizaci vánoční hry Jednou v roce na Vánoce, se kterou vystoupí divadelní soubor celkem v pěti reprízách.

Bez několikaměsíční náročné přípravy, přípravy kulis a kostýmů by se ovšem taková představení uskutečnit opravdu nemohla. Premiéra se uskutečnila již dnes v Domově důchodců v Horní Plané a dopadla opravdu na výbornou. Klienti domova ocenili výkon dětských protagonistů velkým potleskem a s chutí si zazpívali společně několik vánočních koled. Poděkování patří zejména panu Šabakovi za výborné vedení dětí, paní Janě Mikešové za výtvarné zpracování kulis a paní Lence Hůlkové za pomoc při realizaci vystoupení a zapůjčení kostýmů.

Nezbývá než pozvat Vás ostatní na veřejná vystoupení čtvrtý adventní víkend v Kulturním a informačním centru v Horní Plané.

Ivo Černý