Divadelní představení

V pondělí  12. 6. 2023 v 8:45hodin k nám do školky přijede divadlo Zvoneček s představením –  Malované písničky.

Cena představení je 70 Kč/ dítě. Zaplatíme ze zálohy na školní akce.

Pozvánka na zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Srdečně zveme děti a jejich rodiče naší školky na Zahradní slavnost.  Akce se koná na zahradě MŠ ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 15:30 hodin přibližně do 18:00 hodin.

Program

  • Rozloučení s předškoláky
  • Krátký doprovodný program
  • Piknik a diskotéka na školní zahradě (uvítáme, pokud maminky přinesou něco dobrého na zub)

Pozn: v případě nepříznivého počasí akce přesunuta do vnitřních prostor školky.

Deváťáci v Domově důchodců

První červnový den se uskutečnila předposlední návštěva žáků 9. třídy v Domově důchodců v Horní Plané.  Tentokrát se nejednalo o společné tvoření či sportování, ale příjemně strávené dopoledne ve společnosti pana Činákla z Kájova, který nám poutavě vyprávěl o svých toulkách Šumavou a seznámil nás s historií i současností Schwarzenberského kanálu. Svoji přednášku doplnil také čtením z knihy o této technické raritě Šumavy.

Ivo Černý, třídní učitel 9. třídy

Výlet

Informace k výletu: jedeme v úterý 6. června do Hopsária, sraz do 7.00 ve školní družině nebo v 7.15 na vlakovém nádraží, zpáteční příjezd do H. Plané v 16.13. Po návratu odcházejí děti z vlakového nádraží samostatně domů. Obědy na úterý dětem odhlásíme.

S sebou: větší svačinu, pití, kapesné + drobné na WC, / v Hopsáriu musí mít děti ponožky! /

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD

Individuální konzultace 5. 6. 2023 pro 4. – 9. třídu

Vážení rodiče,

dne 5. 6. 2023 se uskuteční pro 4. – 9. třídu individuální konzultace ohledně hodnocení prospěchu Vašich dětí za 2. pololetí. Pokud máte zájem, zapište se na konkrétní čas k vyučujícímu, se kterým potřebujete mluvit. 

Odkaz na konzultace  zde

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Dětský den ve školce

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 ve školce společně oslavíme Den dětí. Čeká nás dopoledne plné her a soutěží a za splnění všech úkolů čeká na každého sladká odměna.

Nová Informatika s prvňáčky a Blue-bot roboty

V pátek 12. května nás při výuce informatiky v 8. A navštívili prvňáčci, aby si vyzkoušeli nové robotické hračky.
Pracovali jsme s interaktivním robotem – Blue botem Beruškou, která se pohybuje dle toho, jak ji naprogramujeme, svítí a vydává zvuky.
Tento interaktivní robot je ideálním pomocníkem pro základy výuky algoritmů a programování pro mladší žáky.
Děti si tak vyzkoušely nejen základy jednoduchého programování na herních plánech, ale zároveň skládání jednoduchých slov, geometrických tvarů a i něco navíc. Osmáci prvňáčkům představili ovládání robotů a pak jsme se hned vrhli na programování, které děti moc bavilo a vymyslely, že nám nějaké berušky a herní plány namalují při výtvarné výchově. Robotické hračky mají velké využití pro všechny děti bez rozdílu věku, tak s námi byla nejen první třída s paní učitelkou Jandovou, ale také vychovatelka školní družiny a asistentka paní Komžáková, kde tyto hračky mají také své využití.

Velké díky patří hlavně dětem z 8. A, které práce s malými dětmi moc bavila.

Solfronk Zdenek

 

 

 

 

 

 

Sférické kino – mořský svět

V pondělí 22. 5. 2023 budeme mít ve školce sférické kino a bude promítat mořský svět.

Cena promítání je

100 korun/dítě. Zaplatíme ze záloh na kulturní akce.

Prosíme, aby děti byly ve školce nejpozději v 8 hodin.

Divadelní představení

V pátek 19. 5. 2023 k nám do školky přijede divadlo Z Bedny s pohádkou Šípková Růženka. Cena představení je 70 korun/ dítě, zaplatíme z peněz z vánočního jarmarku.