Čertovský den

 

Ve středu 2. 12. 2020 po svačině za námi do školky přijde Mikuláš, čert a anděl.

Za krátkou básničku určitě přinese každému i něco dobrého na zub.

V tento den se naše školka na chvilku promění v peklo s malými čertíky

 – oblékněte ráno děti do čertovského převleku, ať si den užijeme v plné parádě.

Střípky podzimu 2020

Zima už klepe na dveře a sníh tu bude cobydup. Tak si ještě připomene co hezkého jsme v tomto pololetí dělali. Tady je pár střípků z podzimu.

Fotky ZDE.

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně
  • žáků 9. ročníků
  • žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

V praxi to znamená, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12.  budou ve škole osobně přítomni žáci 8. A a 8. B  a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem jako doposud. V týdnu od 7. do 11. 12. se třídy vymění.

Tělesná výchova na 2. stupni bude kvůli zachování požadavku ministerstva zdravotnictví na homogenitu skupiny organizována tak, že budou spojeni chlapci a děvčaty v rámci jedné třídy.

Ve volitelných předmětech v 8. A a 8. B (cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, technické práce a práce na pozemku), nebudou žáci spojeni, ale budou se střídat.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti ve škole včetně školní družiny.

Školní jídelna bude v provozu.

Aby nedocházelo k potkávání žáků z různých tříd v prostorech šaten, budou žáci přicházet do školy v časových rozestupech. Po uložení svršků do skříňky a přezutí odejdou do své kmenové třídy a připraví se na vyučování. Nad žáky bude vykonáván dohled.

Příchod žáků do školy

Rozvrh pro tělesnou výchovu a volitelné předměty

Provoz školy od 30. 11. 2020

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Sv. Martin ve školce

Přesto, že se počasí venku na první sníh moc netváří a děti letos nemohou přivítat bělouše malým představením, připomněli jsme si s dětmi tuto tradici, která patří ke svátku jména Martin, alespoň ve školce. Představili jsme si první sníh, vyrobili jsme si podkovičky z perníku a zahráli jsme si malé divadélko o laskavém Martinovi, který je hlavním hrdinou tohoto svátku. A teď můžeme ten sníh čekat každým dnem když jsme si ho přivítali.

Fotky ZDE.

Družinové hrátky – 14

Ahoj děti! Prvňáčci si dnes mohou zkusit napsat krátká slova. Vím, že jsou šikulky a úkol lehce zvládnou! Druháci si procvičí určování času a dokreslí správně ručičky hodin podle zadání. Třeťákům jsem připravila doplňovačku z angličtiny. Všichni si můžete vyluštit malovanou křížovku a vybarvit průvod na svátek sv. Martina. Ať se vám práce daří!

AJ – barvy Hodiny Malované křížovky Omalovánka Píšeme slova