V pátek 21. 4. 2023 jsme společně s 8. B ve škole uspořádali pro žáky 6. a 7. tříd Den Země. Pro žáky bylo připraveno hned 10 stanovišť, kde ve skupinkách po dvou a po třech plnili zajímavé úkoly. Čekalo je třídění odpadků do příslušných barevných nádob, hmatové pytlíky s různorodými předměty, skládání puzzlí, doba rozkladu odpadků v přírodě, anglické pexeso s osmisměrkou, potravní řetězce, přiřazování prostředí, malování společné planety, třídění potravy zvířat nebo skládání básničky s klíčovými slovy: odpadky, planeta, půda a voda. Děti si den naplno užily, dozvěděly se mnoho zajímavých informací a dokázaly ve skupinách pěkně spolupracovat. Věříme, že si všichni uvědomili, jak moc je důležité se o naši planetu dobře starat. 🙂

Ukázka básniček:

Smutná planeta

Planeta je jenom jedna,

povídala naše vědma,

že je vody strašně málo,

sluníčko nám hodně hřálo,

odpadků je čím dál víc,

půdu už nezachrání nic.

 

Motivační báseň pro lidi

V půdě voda pramení,

na planetě je kamení,

odpadky jsou tady všude,

bez nich nám tu dobře bude.