Vážení rodiče předškoláků,

dne 16. 3. 2021 v 17:30 zahájíme prvním setkáním projekt Nanečisto. V jeho průběhu se:

seznámíte s:

  • paní Mgr. Et. Bc. Martinou Lietavcovou – speciální pedagožkou z PPP v Českém Krumlově
  • budoucí třídní učitelkou paní Mgr. Jiřinou Smetanovou
  • výchovnou poradkyní paní Mgr. Romanou Kupčákovou

dozvíte:

  • jak můžete pomoci svým dětem v jejich dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky
  • jak předcházet poruchám učení
  • jak rozvíjet řečové a čtenářské dovednosti

získáte:

  • důležité informace ohledně zahájení povinné školní docházky dětí
  • odpovědi na Vaše případné dotazy

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci budeme tento projekt realizovat distančním způsobem prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje Vám předala vedoucí učitelka MŠ paní Zdeňka Pešlová.

Zkušební připojení se uskuteční v pondělní 15. 3. v 17:30.

MS Teams – Návod na připojení

Těšíme se na spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy