Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Základní Informace

Zřizovatel: Město Horní Planá
IZO: 600 059 235
IČO: 60 084 731
Číslo účtu: 1800524544/0600 Moneta
Adresa: Jiráskova 186, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
E-mail: skola@horniplana.cz
www: www.zshorniplana.cz
Datová schránka: ymj6u8d

Aktuality

V době pravěku

S dětmi ze 4. třídy jsme se ocitli v pravěku. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu. V pracovních činnostech si děti vytvořily korále z keramické hmoty. O výtvarné výchově si zahrály na pravěké lidi a zkusily namalovat jeskynní malby. Dále se dověděly o vývoji člověka....

číst více

Sběrová akce 2019/2020

I v letošním školním roce pokračuje ve škole sběr starého papíru. Z předchozího výtěžku jsme pro školu nakoupili nové pomůcky na výuku matematiky a glóbusy na 1. stupeň, dále jsme dokoupili nové pomůcky do kabinetu hudební a tělesné výchovy. V tomto školním roce...

číst více

YPEF 2020

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se konalo místní kolo soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), které má, jako každý rok, pod patronátem ředitelství divize Vojenských lesů a statků v Horní Plané. Letošní ročník byl velmi silný na týmy. Z naší školy se účastnilo celkem 15...

číst více

Projektový den v 1., 2. a 3. třídě

Projektový den - Čtenářská gramotnost Také žáci 1. - 3. třídy se zapojili do celoškolního projektu Čtenářská gramotnost. Číst, to je jedna z nejdůležitějších lidských dovedností. Proto jsme celý den četli, povídali si, vyplňovali pracovní listy, přemýšleli, radili se,...

číst více

Školní kolo Chemické olympiády

V týdnu před jarními prázdninami se konalo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Jedinou zástupkyní žáků byla Petra Gondeková z 9. ročníku, na kterou čekaly celkem tři různé úlohy. V teoretické části, kterou zpracovávala samostatně, se snažila vyhledávat...

číst více

Princezna na vdávání

V 6. třídě se žáci seznamují s literárními žánry, mezi které patří i pohádky. Samozřejmě vědí, že v pohádce dobro vítězí nad zlem. Znají jména spojená s pohádkami, jako je Božena Němcová a Karel Jaromír Erben. Mnozí si ale neuvědomují, že v nich nemusejí vystupovat...

číst více

Lyžařský výcvik 7. třídy

V týdnu od 20. do 24. ledna se konal náš lyžařský výcvik. V pondělí jsme přijeli autobusem do Frymburka. Čekal nás tam perfektně zasněžený kopec, což je při letošní zimě skoro zázrak. Byli jsme rozděleni do tří skupin podle toho, jak už jsme uměli lyžovat. Pan učitel...

číst více

Školní kolo Biologické olympiády

V úterý 28.1. se na naší škole konalo školní kolo Biologické olympiády v kategoriích C (8. a 9. třída) a D (6. a 7. třída). Celkem se přihlásili čtyři odvážní, kteří celé kolo absolvovali. V rámci tématu letošního ročníku „Těžký život ve vodě“ tak absolvovali...

číst více

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: skola@horniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolkahp@seznam.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986