Únorové setkání osmáků v domově důchodců

Předjarní setkání osmáků v domově důchodců

Vzájemné setkávání osmáků s obyvateli Domova důchodců pokračovalo společnou procházkou po zdejší zahradě,  při které došlo nejen ke společné komunikaci, ale také k rozvěšení krmítek a dalších dobrůtek pro snad již brzy přilétající ptáčky, kteří budou posly přicházejících jarních měsíců. I počasí ukázalo svou příjemnou tvář a všichni prožili příjemné dopoledne.

Foto zde : https://zshp19.rajce.idnes.cz/Predjarni_setkani_v_DD_v_Horni_Plane/

Ivo Černý

V době pravěku

S dětmi ze 4. třídy jsme se ocitli v pravěku. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu. V pracovních činnostech si děti vytvořily korále z keramické hmoty. O výtvarné výchově si zahrály na pravěké lidi a zkusily namalovat jeskynní malby. Dále se dověděly o vývoji člověka. Ve skupinách vytvořily nástěnný plakát a každý si vytvořil svou knížečku. Za organizaci a výpomoc děkuji asistentkám paní Mrázkové a Ondříkové. Dále pak učitelkám paní Škáchové a Kášové.

M. Šeligová

fotky si můžete prohlédnout zde:

Marian Urdovič prezentoval parní stroj osmákům

Marian Urdovič představil svůj parní stroj osmákům

Nestává se moc často, aby žák z nižší třídy vyučoval žáky starší, ale hodina dějepisu v osmé třídě byla důkazem toho, že i takové předávání dovedností a znalostí je možné.

Protože se již několik hodin věnovali osmáci při výuce dějepisu tématu průmyslové revoluce 19. století, pozvali jsme si na názornou ukázku fungování parního stroje žáka 6. třídy Mariana Urdoviče, který nás pomocí svého technického modelu seznámil s fungováním parního stroje, vysvětlil nám jeho funkce i uplatnění v různých oborech. Takových modelů má Marian doma více a tomuto koníčku se věnuje již několik let.

Jeho prezentace bylo vynikající ukázkou využití mezipředmětových vazeb, vzájemného obohacování samotnými žáky i názornou ukázkou propojení teorie s reálným světem techniky.

Marianovi držíme palce v jeho hlubším pronikání do tajů techniky a věříme, že v budoucnu najde uplatnění v oboru, který je zatím jeho velkým koníčkem.

Foto :    https://zshp19.rajce.idnes.cz/Parni_stroj_ve_vyuce_dejepisu_-_8._tr./                                                                                                                                                                                                                                     Ivo Černý

Sběrová akce 2019/2020

I v letošním školním roce pokračuje ve škole sběr starého papíru.

Z předchozího výtěžku jsme pro školu nakoupili nové pomůcky na výuku matematiky a glóbusy na 1. stupeň, dále jsme dokoupili nové pomůcky do kabinetu hudební a tělesné výchovy.

V tomto školním roce množství odevzdaného papíru zatím zaostává za předchozími výkony, ale myslím si, že i letos se nám opět podaří ze zisku nakoupit nové věci na zkvalitnění výuky na naší škole.

V polovině akce škola celkem nasbírala 3 353 kg. Nejlépe si zatím vedou třeťáci, kteří odevzdali 1 162 kg.

Nejvíce papíru přinesli Š. Mrázek, F. Dvořák, Tomáš Tran, J. Anichober, J. Uhlíř a F. Homolka

YPEF 2020

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se konalo místní kolo soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), které má, jako každý rok, pod patronátem ředitelství divize Vojenských lesů a statků v Horní Plané. Letošní ročník byl velmi silný na týmy. Z naší školy se účastnilo celkem 15 dětí v pěti týmech. Na místě čekaly na soutěžící dva úkoly – co nejlépe napsat teoretický test a pojmenovat správně co nejvíce organismů, jejich částí a nerostů či hornin v poznávačce. Během čekání na výsledky se pak žáci seznámili s dokumentárním filmem Jezerní hory, pojednávajícím o Šumavě.

Výsledné pořadí týmů bylo následující:

  1. místo – S. Novotná, M. Petlach, L. Šandová (8. tř.)
  2. místo – J. Marešová, Z. Rynešová, E. J. Škáchová (7. tř.)
  3. místo – T. Mischková, T. Gregarová, K. Oupická (6. tř.)
  4. místo – L. Nováková, T. Toman, L. Růžička (7. tř.)
  5. místo – A. Pešek, Š. Jirsík, M. Tóth (7. tř.)

 

Všem týmům děkuji za účast a výhercům přeji hodně štěstí v regionálním kole, které se bude konat v dubnu v Písku.

Fotogalerie zde

Článek na stránkách VLS zde

Markéta Špaková

Projektový den v 1., 2. a 3. třídě

Projektový den – Čtenářská gramotnost

Také žáci 1. – 3. třídy se zapojili do celoškolního projektu Čtenářská gramotnost. Číst, to je jedna z nejdůležitějších lidských dovedností. Proto jsme celý den četli, povídali si, vyplňovali pracovní listy, přemýšleli, radili se, vymýšleli, kreslili, hodnotili …… Někde se zaměřili na pohádky, někde na příběhy ze života. Většinou jsme pracovali ve skupinách. Výsledky naší společné práce jsme si vystavili ve třídách.

Foto zde

Školní kolo Chemické olympiády

V týdnu před jarními prázdninami se konalo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Jedinou zástupkyní žáků byla Petra Gondeková z 9. ročníku, na kterou čekaly celkem tři různé úlohy. V teoretické části, kterou zpracovávala samostatně, se snažila vyhledávat odpovědi na otázky pomocí literatury. V praktické části na ni čekaly dvě laboratorní úlohy a na závěr následoval ještě test školního kola, který reflektoval domácí přípravu z teoretické části.

 

Fotogalerie zde

Markéta Špaková

Princezna na vdávání

V 6. třídě se žáci seznamují s literárními žánry, mezi které patří i pohádky. Samozřejmě vědí, že v pohádce dobro vítězí nad zlem. Znají jména spojená s pohádkami, jako je Božena Němcová a Karel Jaromír Erben. Mnozí si ale neuvědomují, že v nich nemusejí vystupovat nadpřirozené bytosti a používat se kouzelné věci. Existují totiž i tzv. moderní pohádky.
My jsme si jednu takovou přečetli. Její autorkou je Alena Vostrá a jmenuje se Princezna na vdávání.
Byla jedna princezna, a jak už to s princeznami bývá, byla krásná a bohatá, nic neuměla a hledala ženicha. Jednou po snídani zazvonily na královském nádvoří ocelové podkovy a s koně spadl princ Dlabomil. „Vezmi si mě za ženu!“ zavolala na něj z balkónu princezna. „Vezmu,“ přikývl Dlabomil, „ ale uvaříš mi knedlíky ?“ „Knedlíky? To neumím,“ odpověděla zaraženě princezna. „Tak to já si tě nevezmu,“ zavrtěl hlavou princ. Princezna chvilku plakala, ale pak si koupila knížku s názvem Uvař, upeč, nepřipal a dala se do učení. Než se rok s rokem sešel, princezna by uvařila snad i potmě. Jenomže potom přijel princ Hadromil a chtěl na princezně ušít minisuknici. Pomohla si knihou Můj přítel náprstek.

Na tomto místě dostaly děti úkol:
1.Vymysli další prince s typickým jménem podle toho, co mají rádi
2.Vymysli názvy knížek, podle kterých by se princezna učila

Jmen bylo tolik, že musím vybrat pouze některé.

Ajťomil – Můj kamarád PC
Jarmil – Chemická bomba
Drahokammil– Udělej si šperk
Zpěvomil – Jak nezpívat falešně
Kávomil – Jak namlít kávu a nenamlít si
Svetromil – Svetr rychle a snadno
Pizzomil – Jak upéct pizzu a nepodpálit zámek
Kutilomil – Vše o kutilství
Rybomil – Velká kniha rybáře
Zahradomil – Malý zahradník
Pivomil – Jak na domácí pivo
Sportomil – Bavíme se sportem
Obrázkomil – Nakresli, namaluj
Hrymil – Zabav se, jak můžeš
Lyžomil – Sjeď kopec a nespadni
Tancomil – Tancuj a nepošlap nohy
Botomil – Nebuď bosý, udělej si boty
Parukomil – Vlasy, pleš ale žádná veš
Penězomil – Moje penízky
Spánkomil – Jak se dobře vyspat
Zimomil – Jak si udělat zimu i v létě
Bojomil – Šavle, meče, pušky

A jaký by mohl být závěr pohádky?

Princezna chodila tak často do knihkupectví, že si nakonec vzala knihkupce, do kterého se zamilovala, a na všechny prince zapomněla.

Jana Klímová, vyuč. Čj

Lyžařský výcvik 7. třídy

V týdnu od 20. do 24. ledna se konal náš lyžařský výcvik. V pondělí jsme přijeli autobusem do Frymburka. Čekal nás tam perfektně zasněžený kopec, což je při letošní zimě skoro zázrak. Byli jsme rozděleni do tří skupin podle toho, jak už jsme uměli lyžovat. Pan učitel Černý si vzal na starost ty nejzkušenější a paní učitelka Bürgerová pilovala oblouky s mírně pokročilými.  Instruktorka Míša se věnovala těm, kteří stáli         na lyžích úplně poprvé.

Ve středu jsme si výcvik zpestřili návštěvou bazénu a v pátek se konaly závody. Bylo fajn, že po týdenním kurzu byl každý z nás schopen se jich zúčastnit a sjet vytyčenou trasu bez zranění. Nejlépe se samozřejmě vedlo těm, kteří už se lyžování věnují delší dobu, ale i úplní začátečníci podali velmi slušné výkony.

Velké poděkování patří paní učitelce Bürgerové, která si ví rady v každé situaci.

Lyžaři ze 7. třídy

Fotogalerie zde