Nabídka pracovního místa

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá hledá kuchařku a vedoucí jídelny do mateřské školy.
Nástup 24. 8. 2020.
Požadavky: vyučení v oboru, základní znalosti práce na PC.
Nabídky zasílejte do 15. června 2020 e-mailem na: skola@horniplana.cz, nebo na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26

Obnovení provozu Mateřské školy

Vážení rodiče,

rozhodnutím zřizovatele, Města Horní Planá, obnovuje dne 18. 5. 2020 Mateřská škola Horní Planá svůj provoz. Žádáme Vás, aby se důkladně seznámili s dokumenty:

  1. Ochrana zdraví a provoz Mateřské školy
  2. Čestné prohlášení

Rozhodnete-li se pro nástup dítěte do školky, musíte ráno při příchodu odevzdat výše uvedené dokumenty vyplněné a podepsané.

Zdeňka Pešlová, vedoucí učitelka mateřské školky

Informace k obnovení docházky žáků 1. – 5. třídy

Vážení rodiče,
dne 25. 5. 2020 dojde v omezeném režimu k obnovení docházky žáků 1. – 5. ročníku.
Školní jídelna bude v provozu.
Školní družina nebude poskytována.

Prosím, abyste se seznámili s dokumenty:
1. Ochrana zdraví a provoz základní školy
2. Podmínky pro zařazení žáka do školní skupiny
3. Ochrana zdraví a provoz školní jídelny

Poté zvažte účast Vašich dětí na vzdělávacích aktivitách.
Rozhodnete-li se pro účast, musíte:
1. do 18. 5. 2020 doručit do školy vyplněnou a podepsanou Žádost o zařazení do školní skupiny
2. sledovat webové stránky školy s dalšími informacemi
3. při příchodu do školy dne 25. 5. 2020 odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka (klasifikace) na vysvědčení na konci š. roku 2019/2020 bude vycházet z:

1. podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla
zakázána (tj. do 10. března 2020),
2. podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové
vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
3. podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin (od 25. 5. – 1. stupeň),
4. hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
3. četbu související se zadanými úkoly.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. března 2020).

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky

Konzultace pro žáky 9. ročníků

Konzultace pro žáky 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, se uskuteční                    od 11. 5 .2020 ve formě školní skupiny.

Složení skupiny je neměnné po celou dobu poskytování konzultací. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020.

Konzultace budou probíhat:
Pondělí, čtvrtek – 1. + 2. hodina matematika, 3. + 4. hodina český jazyk.

Rodiče vyjádří svůj zájem o účast žáka na konzultacích do 8. 5. 2020 třídní učitelce Janě Klímové a vyplní  Čestné prohlášení , které přinesou žáci v pondělí 11. 5. 2020.

Žáci budou dodržovat pravidla pro ochranu zdraví. Pravidla pro ochranu zdraví žáků

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

K zápisu do 1. třídy, který proběhl dne 7. 4. bez osobní přítomnosti dětí, jsme obdrželi celkem 20 žádostí.
Pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 17 dětí. Máme 3 žádosti o odklad povinné školní docházky a nyní čekáme na dodání potřebných dokladů pro jejich povolení.
Předpokládáme tedy, že do 1. třídy nastoupí 17 žáků.

Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci a těšíme se na budoucí prvňáčky!

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Horní Planá

Nabídka pracovního místa

Základní a Mateřská škola Horní Planá přijme učitele/ku 2. stupně – aprobace fyzika, informatika, dílny, anglický jazyk – vzdělání vysokoškolské. Pracovní úvazek plný/částečný, pracovní doba jednosměnná. Mzda od 31.000,– do 36.000,– Kč hrubého podle úvazku, platové třídy a stupně. Vhodné i pro absolventy. Nástup 26. 8. 2020. Byt k dispozici.

Oznámení rodičům dětí MŠ.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a karantény nebude tento školní rok plavecký výcvik ani plánovaný školní výlet. Finanční částku za plavecký bazén si po telefonické domluvě můžete vyzvednou u p.Preňkové. Jinak bude částka vrácena až po otevření MŠ.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,
vzhledem k dočasnému uzavření Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 7. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká děti narozených od září 2013 do srpna 2014 a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

V mateřské škole jste obdrželi:
1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
2. Informace o zpracování osobních údajů

Oba vyplněné a podepsané formuláře doručíte p. R. Preňkové.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy