Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka (klasifikace) na vysvědčení na konci š. roku 2019/2020 bude vycházet z:

1. podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla
zakázána (tj. do 10. března 2020),
2. podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové
vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
3. podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin (od 25. 5. – 1. stupeň),
4. hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
3. četbu související se zadanými úkoly.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. března 2020).

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky

Konzultace pro žáky 9. ročníků

Konzultace pro žáky 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, se uskuteční                    od 11. 5 .2020 ve formě školní skupiny.

Složení skupiny je neměnné po celou dobu poskytování konzultací. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020.

Konzultace budou probíhat:
Pondělí, čtvrtek – 1. + 2. hodina matematika, 3. + 4. hodina český jazyk.

Rodiče vyjádří svůj zájem o účast žáka na konzultacích do 8. 5. 2020 třídní učitelce Janě Klímové a vyplní  Čestné prohlášení , které přinesou žáci v pondělí 11. 5. 2020.

Žáci budou dodržovat pravidla pro ochranu zdraví. Pravidla pro ochranu zdraví žáků

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

K zápisu do 1. třídy, který proběhl dne 7. 4. bez osobní přítomnosti dětí, jsme obdrželi celkem 20 žádostí.
Pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 17 dětí. Máme 3 žádosti o odklad povinné školní docházky a nyní čekáme na dodání potřebných dokladů pro jejich povolení.
Předpokládáme tedy, že do 1. třídy nastoupí 17 žáků.

Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci a těšíme se na budoucí prvňáčky!

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Horní Planá

Oznámení rodičům dětí MŠ.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a karantény nebude tento školní rok plavecký výcvik ani plánovaný školní výlet. Finanční částku za plavecký bazén si po telefonické domluvě můžete vyzvednou u p.Preňkové. Jinak bude částka vrácena až po otevření MŠ.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče,
vzhledem k dočasnému uzavření Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané proběhne zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 7. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká děti narozených od září 2013 do srpna 2014 a děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

V mateřské škole jste obdrželi:
1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
2. Informace o zpracování osobních údajů

Oba vyplněné a podepsané formuláře doručíte p. R. Preňkové.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Jak na domácí přípravu a úkoly

Vážení rodiče a žáci,

pro domácí přípravu a plnění úkolů sledujte, prosím:
– týdenní plány umístěné na webových stránkách školy zde
– v E. žákovské v sekci Výuka – Přehled výuky (podrobný popis pro jednotlivé dny od 11.3.) a Domácí úkoly.

Využijte návod zde. Je třeba pracovat přes počítač či notebook. Aplikace v mobilu nenabízí všechny možnosti, které poskytuje systém Bakaláři.

Uvědomujeme si, že jsou na vás v současné době kladeny velké nároky. Úkoly vypracovávejte podle svých možností. Dotazy k zadané práci směřujte k jednotlivými vyučujícími přes E. žákovskou či kontakty uvedené na webových stránkách školy.

Případné dotazy k přiloženému návodu zodpoví Bc. Monika Košařová, kosarova.monika@seznam.cz, 725707606

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

 

Uzavření mateřské školy od 16. 3. 2020

Z důvodu zamezení epidemiologického šíření onemocnění COVID – 19 bude od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena mateřská škola.

Toto mimořádné opatření platí do odvolání.

Rodiče dětí mohou uplatnit ošetřovné. Potvrzení vydáváme elektronicky. Pro informace volejte 380 738 121 nebo 775 868 150.

Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Planá

Domácí příprava žáků v době uzavření školy

Vážení rodiče, pro domácí přípravu vašich dětí sledujte, prosím:

  • týdenní plány umístěné na webových stránkách školy zde
  • v E. žákovské sekci Výuka – Přehled výuky (podrobný popis pro jednotlivé dny od 11.3.)

Přehled on-line stránek pro procvičování:

www.onlinecviceni.cz (1. – 9.)
www.skolakov.cz  (1. – 5.)
www.skolasnadhledem.cz
www.umimeto.cz
www.vcelka.cz

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Uzavření základní školy, školní družiny a školní jídelny od 11. 3. 2020

Z důvodu zamezení epidemiologického šíření onemocnění COVID – 19 bude od středy 11. 3. 2020 uzavřena základní škola, školní družina a školní jídelna. Zároveň se ruší všechny kroužky. Děti i ostatní strávníci si v době uzavření školní jídelny nemusí odhlašovat obědy. Odhlásí se automaticky.

Toto mimořádné opatření platí do odvolání.
Mateřská škola je v provozu.

Rodiče žáků mladší 10 let (to je v den svých 10. narozenin už nesplňuje podmínku nároku na dávku) mohou uplatnit ošetřovné. Potvrzení vydáváme elektronicky. Pro informace volejte 380 738 121 nebo 775 868 150.

Nové informace k této situaci budeme sdělovat průběžně. Sledujte, prosím, webové stránky školy.
Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Planá

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Žádost o ošetřovné do 10 let

Karanténa a ošetřovné

 

 

 

 

Preventivní program – kyberšikana

V úterý 25. února 2020 se uskutečnila pro žáky šesté třídy beseda o kyberšikaně. Nejdříve se všichni vzájemně představili, domluvili společná pravidla a seznámili se s náplní akce. Do problematiky pronikaly děti pomocí her, úkolů a debatování. Zjistily, jak jsou mobilní telefon, internet a s tím spojené další věci, nebezpečné. Nejvíce je překvapilo, jak snadno se může někdo vydávat za někoho jiného, uvědomily si, kolik z nich o sobě může prozradit zcela soukromé a osobní věci. Myslím si, že všichni si z této akce odnesly nějaké ponaučení. To také bylo hlavním cílem tohoto programu.

H. Bürgerová