Školní družina

Základní Informace

Školní družina Horní Planá
Adresa: Komenského 179, 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 996

Aktuality

Družinové hrátky – 15

Děti, dobrý den! V dnešních hrátkách si můžete procvičit anglická slovíčka a přečíst pohádku "O Budulínkovi". Ti menší si spočítají řetěz a všichni určitě zvládnete spojovačku čísel. Přeji hezký den! Petra Komžáková - vychovatelka ŠD Fruit O Budulínkovi Sčítání...

číst více

Družinové hrátky – 14

Dobrý den! Přeji všem hezký začátek nového týdne. Posílám vám hádanky, v dalším úkolu zkuste připojit k otázce správnou odpověď. Vybarvěte si jarní omalovánku a najděte dvojice obrázků, které vyjadřují protiklady. Petra Komžáková - vychovatelka ŠD Hádanky Odpovědi...

číst více

Družinové hrátky – 13

Dobrý den! V pátek si můžete vybarvit obrázek šaška podle zadání a kočičí omalovánku. Zkuste si také vyluštit křížovku a vyškrtat dvojice stejných písmen. Zopakujte si roční doby. Mějte se hezky a užijte si víkend! Petra Komžáková - vychovatelka ŠD Barevný šašek...

číst více

Družinové hrátky – 12

Ahoj děti! Přeji vám hezký den! Prvňáčci si mohou spočítat matematický řetěz, druháci vybarvit slova podle zadaného tématu. Třeťáci si na rodokmenu procvičí názvy členů rodiny v angličtině. Kocour v botách je další omalovánkou, kterou si můžete vybarvit. Petra...

číst více

Družinové hrátky – 11

Dobrý den! Dnes si procvičte obrázkové sčítání. Zopakujte si, co víte o přírodě. Vybarvěte podle zadání balónkový dům a přečtěte si pohádku "Červená Karkulka". Přeji všem pěkný den! Petra Komžáková - vychovatelka ŠD Balónkový dům Červená Karkulka Obrázkové sčítání...

číst více

Družinové hrátky – 10

Děti, dobrý den! V dnešním procvičování si připomeňte anglická slovíčka týkající se školy. Pokuste se správně zapsat souřadnice ve čtvercové síti a zopakujte si nerovnost čísel. Také najděte každému malému rybáři jeho úlovek. Hezký den! Petra Komžáková - vychovatelka...

číst více

Družinové hrátky – 9

Ahoj děti! Posílám vám další pracovní listy. Starší školáci si procvičí názvy číslic v angličtině. Druháci zase číselné řady, brzy už je budou potřebovat při násobení. Prvňáčci si zopakují vytleskávání slov po slabikách. Kdo bude chtít, může si vybarvit pohádkovou...

číst více

Družinové hrátky – 8

Děti, dobrý den! Prvňáčci si mohou počítat pomocí kytiček, druháci si zopakují psaní i, y po souhláskách. Třeťáci zkusí vyškrtat názvy školních potřeb. Ve volné chvíli si můžete vybarvit obrázek. Všem vám přeji hezký víkend! Petra Komžáková - vychovatelka ŠD  Aj -...

číst více

Družinové hrátky – 7

Dobrý den! Prvńáčkům posílám čtení, všichni si zkuste vyluštit křížovku s hádankou. Druháci si procvičí řešení slovních úloh a třeťáci vyjmenovaná slova po P. Mějte se pěkně! Petra Komžáková - vychovatelka ŠD Čtení T, t Křížovka s hádankou Slovní úlohy Vyjmen. slova...

číst více

Družinové hrátky – 6

Děti, dobrý den! V dnešních hrátkách si třeťáci mohou procvičit názvy částí těla v angličtině. Dále si všichni procvičte čtení a rozhodněte, co je pravda. Zkuste namalovat geometrické tvary podle zadání a vybarvěte si kočičí omalovánku. Přeji hezký den! Petra...

číst více

Školní družina se nachází v prostorách I. stupně základní školy v ulici Komenského 179.

Jedná se o školské zařízení pro zájmové vzdělávání pro žáky I. stupně ZŠ v Horní Plané. Je otevřeno jedno oddělení, kde jsou spojeni žáci různých věkových skupin. Umístění dítěte do ŠD není nárokové. Podrobné informace – Vnitřní řád ŠD.

Naše školní družina nabízí – zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivací. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost vzájemně spolupracovat. Zaměřujeme se na posilování vazeb mezi dětmi. Usilujeme o to, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.

Podílíme se na akcích organizovaných školou. Spolupracujeme s Domovem důchodců, Rodným domem A. Stiftera a Městskou knihovnou.

PROVOZ ŠD

ranní družina je otevřena od 6.15; odpolední provoz končí v PO, St-16.00; Út,Čt,Pá-15.45

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD – zápis do ŠD na příslušný školní rok probíhá první školní den ve školní družině od 7.00 do 10.00

PLATBA ZA POBYT- měsíční poplatek 50,-Kč vybírá vždy do 15. dne v měsíci vychovatelka oddělení

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  • 6.15 – 7.25 odpočinkové činnosti / ranní scházení dětí;klidové činnosti/
  • 11.25 – 12.20 činnosti relaxační a odpočinkové / relaxace na koberci, tělovýchovné a hudební chvilky, společenské hry, společné vyprávění, námětové hry, stolní společenské hry, hry s hračkami dle volby dětí/
  • 12.20 – 13.15 oběd
  • 13.15 -15.45 /Po,St-16.00/ pobyt venku /spontánní pohybové aktivity, pohybová rekreace, vycházky/ činnosti zájmové a příprava na vyučování / je realizována formou didaktických her/

V DRUŽINĚ DĚTI POTŘEBUJÍ – přezůvky, odpolední svačinu, pití, označený ručník

KONTAKT – vychovatelka Petra Komžáková, tel. č. +420 775 867 996

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986