Zahájení školního roku 2022 – 2023

Vážení rodiče, milí žáci,

ve čtvrtek 1. 9. zahájíme společně školní rok 2022/2023. Přejeme vám pohodový začátek, příjemné a bezpečné prostředí ke vzdělávání, mnoho radosti se spolužáky i pedagogy a dobrý pocit z odvedené práce.

Informace pro 1. třídu

Žáci se zákonnými zástupci se sejdou v 8:00 před školou, poté odejdou se svojí třídní učitelkou do třídy.  Program bude ukončen v 8:30.

Dne 2. 9. budou žáci přítomni ve škole od 7:45 do 10:30.

Informace pro 2. – 9. třídu

1. 9. budou žáci přítomni ve škole v době od 7:45 do 9:20.

2. 9. budou žáci přítomni ve škole: 2. – 5. třída 7:45 – 11:25, 6. – 9. třída 7:45 – 12:20. Žáci budou pracovat se svými třídními učiteli.

Od pondělí 5. 9. bude výuka probíhat standardně dle rozvrhu.

Informace ohledně stravování

Vzhledem k rekonstrukci budovy školní jídelny budou obědy dováženy z rekreačního zařízení Olšina a vydávány v přístavbě v Jiráskově ulici v tzv. zrcadlové učebně.

1. 9. se budou vydávat obědy od 11:15 do 12:30.

Prosím, kontaktujte vedoucího školní jídelny p. Káše ohledně přihlášení obědů na dny 1. + 2. 9.

Cena obědů:

7 – 10 let  30,-

11 – 14 let   32,-

15 let  35,-

Kroužky 

Přihlašování dětí do kroužků na stránkách DDM Český Krumlov bude možné od 1. 9. 2022.

Důležité upozornění

Z důvodu stavebních prací u budovy školy je přísný zákaz vstupu na školní dvůr. Všichni příchozí musí používat hlavní vchod z Jiráskovy ulice („pod jelenem“ :-)).

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Lyžařský výcvik 7. tříd na výbornou

Sedmáci si užili lyžařský týden ve Frymburku

 

Po dvou letech se i přes složitou covidovou situaci podařilo zorganizovat lyžařský kurz pro žáky obou sedmých tříd na sjezdovce Marta ve Frymburku.

První dva dny se na frymburské sjezdovky vypravili pouze žáci 7.A, protože druhá ,,sedmička“ musela dokončit karanténu. Od středy se už u ranního autobusu scházelo všech 17 mladých lyžařů.

Žáci byli rozděleni do 4 skupin podle svých lyžařských dovedností. K dispozici jsme měli také dva lyžařské instruktory, kteří měli na starosti začátečníky a mírně pokročilé lyžaře.

Každý den byl rozdělen na dva zhruba 2,5hodinové bloky s hodinovou přestávkou na oběd. Vedle svých obědových balíčků jsme měli k dispozici malou svačinku (horký čaj, polévku a toust/párek/čočku/řízek), která nám všem přišla velmi vhod.

Velké poděkování patří panu Dlouhému nejen za chutné svačinky, ale i za uspořádání lyžařského slalomového závodu, při němž i nelyžaři na začátku týdne ukázali na jeho konci obrovské lyžařské dovednosti a nadšení.

Myslím, že si všichni týden na sjezdovce velmi užili a své lyžařské umění budou rozvíjet i ve svém volném čase.

Ivo Černý a Iveta Janáčková

Provoz školy od 1. 3. do 21. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda České republiky přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy na základním vzdělávání v základní škole. Žáci těchto ročníku přecházejí od 1. 3. 2021 na distanční způsob vzdělávání. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce.

Zadávání domácí práce sledujte, prosím, v E. žákovské nebo týdenních plánech zveřejňovaných na webových stránkách školy. Pro on-line komunikaci s třídní učitelkou využijte každodenní konzultace, do kterých se přihlásíte prostřednictvím MS Teams:

  • pro 1. třídu v době 9:00 – 9:30
  • pro 2. třídu v době 9:30 – 10:00

Informace o čerpání ošetřovného naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Školní jídelna bude v období  1. 3. – 21. 3. 2021 pro všechny strávníky uzavřena.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem do dalšího období mnoho sil.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Organizace výuky od 21. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda České republiky zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole ve dnech 21. – 22.12.2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo tyto dny jako dny volna bez povinnosti vzdělávat se.

Školní družina ani školní jídelna nebudou v tyto dny a ve dnech vánočních prázdnin v provozu.

Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 9. ročníku se vrátí do školy 4. 1. 2021.

V týdnu 4. – 8. 1. 2021 budou ve škole osobně přítomni také žáci 6.A, 6.B a 7. ročníku.

Žáci 8.A a 8.B se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

 

Zahájení školního roku 2020 – 2021

Dne 1. 9. 2020 v 8:00 zahájení školního roku 2020/2021

  1. – 3. třída v Komenského ulici

4.– 9. třída v Jiráskově ulici

  1. třída – 8:00 – 8:30, zahájení proběhne na hřišti za školní budovou

2.– 9. třída – 8:00 – 9:25 (žáci z Nové Pece stihnou spoj v 9:35)

  1. 9. 2020 proběhne v budově v Komenského ulici od 7.00 do 10.00 zápis do školní družiny
  1. 9. 2020 zahájí provoz školní jídelna v Jiráskově ulici. Obědy se budou tento den vydávat od 10:30 do 12:30

 

Začátek školního roku

26. 8. 2019 zahájení provozu mateřské školky.

26. 8. 2019 zahájení provozu školní jídelny v Jiráskově ulici.

2. 9. 2019 začátek školního roku, 1. -3. třída v ulici Komenského, 4. – 9. třída v ulici Jiráskova, první den 2. září začíná škola v 8.00 hod. (1. třída bude mít jednu vyučovací hodinu, ostatní třídy dvě vyučovací hodiny).

2. 9. 2019 zahájí provoz školní družina, v době od 7.00 do 10.00 proběhne zápis do školní družiny na nový školní rok.

Placení stravného na září 2019.

Stravné na měsíc září se bude strhávat 20. 8. 2019.
Pokud jste si inkaso zadali podle našeho doporučení, nemusíte se o nic starat. Inkaso se provede stejně, jako předešlý školní rok.

Pokud jste si inkaso nastavili jinak, zkontrolujte si jeho platnost.

Pokud nemá strávník oběd zaplacený, nemá na něj nárok.

Pokud inkaso neproběhne a o obědy máte zájem, přihlaste si je na tel. č. školní jídelny: 775 867 986 a zkontrolujte zadání inkasa ve své bance.

Máte-li zájem trvale odhlásit některé dny v týdnu, odhlaste si je na tel. školní jídelny: 775 867 986.
Pokud máte již z minula některé dny odhlášené a chcete je změnit, tak změny nahlaste předem. Inkaso se jinak strhne stejně jako v minulém školním roce.

 

Přeji Vám hezké léto
Magátová Jitka
Vedoucí školní jídelny
Tel.:775 867 986
e-mail.: jidelnazshp@seznam.cz