Horní Planá má novou budovu školy za 62 milionů korun, je to historicky největší investiční akce

Od prosince se budou žáci z Horní Plané, největšího města na břehu Lipenské přehrady, moci učit v nové budově základní školy. Dvoupodlažní, částečně podsklepená budova, kterou nechalo město postavit vedle současné školy vyšla na necelých 62 milionů korun s daní. 7 milionů na stavbu přispěl i Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu. Vedení Horní Plané si od nového podoby školního komplexu slibuje, vedle většího komfortu, také snížení provozních nákladů. „Důležité je také zjednodušení výuky a dojde také k odstranění každodenních přesunů žáků a personálu prvního stupně základní školy,“ uvedl starosta Horní Plané Petr Šimák.

V rámci přístavby ZŠ Horní Planá se podařilo vybudovat dvoupodlažní částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu. Školu aktuálně navštěvuje 204 dětí. Jedná se o historicky nejvyšší investiční akci města Horní Planá, kde žije více než 2000 lidí. Nejen co se týká školy, ale celého města. „Jde o největší investici města v novodobé historii obecně. V porovnání s investicemi do základní školy, které Horní Planá investovala v minulosti, je nová přístavba svým rozsahem a výší investice zdaleka největší a nejnáročnější,“ uvedl starosta Šimák.

Objekt o rozměrech cca 14 krát 47 metrů v sobě ukrývá novou školní kuchyni s jídelnou, tři třídy 1. stupně základní školy a školní družinu včetně odpovídajícího zázemí v druhém nadzemním podlaží. Nová budova je bezbariérově propojena se stávajícím provozem školy, respektive starou budovou. „Součástí projektu je i řešení vnitřního dvora školy, včetně mobiliáře, za účelem vytvoření aktivního prostoru školy. Uprostřed dvora se nachází zatravněná nezpevněná plocha se vzrostlými stromy, doplněna o bylinkovou zahradu s altánem,“ doplnil starosta.

Nová stavba vznikla na místě původního objektu školní kuchyně, který byl ve všech směrech již nevyhovující a byl před zahájením vlastní stavby odstraněn. Stavba trvala patnáct měsíců a hotovo bylo v říjnu tohoto roku. Provoz na základní škole během této doby omezený nebyl. Pouze bylo nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem staveniště. Obědy pro děti, učitele a další zaměstnance školy v tomto mezidobí dodával externím dodavatel. V nové školní jídelně se začne vařit již v prosinci 2023.

Vedení města nyní ale musí novou budovu ještě vybavit. „Chystáme se v nejbližších dnech vysoutěžit nový mobiliář pro jídelnu a pro učebny 1. stupně v druhém nadzemním podlaží. Nábytek ze starých tříd lze využít pouze omezeně, děti proto dostanou do učeben mobiliář nový, včetně moderních multifunkčních tabulí,“ uzavírá starosta.

 

Začátek školního roku

26. 8. 2019 zahájení provozu mateřské školky.

26. 8. 2019 zahájení provozu školní jídelny v Jiráskově ulici.

2. 9. 2019 začátek školního roku, 1. -3. třída v ulici Komenského, 4. – 9. třída v ulici Jiráskova, první den 2. září začíná škola v 8.00 hod. (1. třída bude mít jednu vyučovací hodinu, ostatní třídy dvě vyučovací hodiny).

2. 9. 2019 zahájí provoz školní družina, v době od 7.00 do 10.00 proběhne zápis do školní družiny na nový školní rok.

Placení stravného na září 2019.

Stravné na měsíc září se bude strhávat 20. 8. 2019.
Pokud jste si inkaso zadali podle našeho doporučení, nemusíte se o nic starat. Inkaso se provede stejně, jako předešlý školní rok.

Pokud jste si inkaso nastavili jinak, zkontrolujte si jeho platnost.

Pokud nemá strávník oběd zaplacený, nemá na něj nárok.

Pokud inkaso neproběhne a o obědy máte zájem, přihlaste si je na tel. č. školní jídelny: 775 867 986 a zkontrolujte zadání inkasa ve své bance.

Máte-li zájem trvale odhlásit některé dny v týdnu, odhlaste si je na tel. školní jídelny: 775 867 986.
Pokud máte již z minula některé dny odhlášené a chcete je změnit, tak změny nahlaste předem. Inkaso se jinak strhne stejně jako v minulém školním roce.

 

Přeji Vám hezké léto
Magátová Jitka
Vedoucí školní jídelny
Tel.:775 867 986
e-mail.: jidelnazshp@seznam.cz